SMITTEVERN-
REGLER

for arrangement under Bolystuka

Oppdatert: 28. mai 2021

Alle som skal på arrangementene plikter å sette seg inn i gjeldene smittervernregler!

De viktigste tiltakene vi per i dag har for å begrense spredning av coronaviruset er at syke personer holder seg hjemme, avstand og god hånd- og hostehygiene.

Registrering av deltakere

Alle deltakere må registrere seg inn på hvert arrangement med QR kode for å forenkle en eventuell smittesporing. QR-kode vil være godt synlig på alle arrangement. En person kan gjøre registrering for flere. Det er også lister tilgjengelig ved ankomst hvor man kan skrive inn navn og telefonnummer hvis man ikke ønsker å bruke QR-koden.

For spørsmål og hjelp tar man kontakt med en i arrangørstaben.

Avstandsregel på 1 meter skal overholdes

Personer som velger å benytte munnbind unntas ikke fra avstandsregelen.

Desinfisering

Det vil være Antibac tilgjengelig flere steder på hvert arrangement. Vask og desinfiser hendene ofte. Arrangøren vil foreta kontinuerlig desinfisering underveis i arrangementene.

Vakter

Arrangørene vil på hvert arrangement ha på seg godt synlige vester merket med Jakten på bolyst. Disse vil ha i oppgave å minne om avstandsregler samt bistå dersom det er spørsmål.

Innendørsarrangement

På innendørsarrangement er det antallbegrensning på 200 personer. Arrangøren vil foreta telling underveis slik at vi til enhver tid har oversikt over hvor mange som er i lokalet.

Det vil være fast anviste plasser, som fungerer slik at når man ankommer vil man bli vist hvor man skal sitte. Det vil foregå kontinuerlig desinfisering, slik at vi kan ta inn nye kohorter på arrangementene.

Utendørsarrangement

Det vil legges til rette for god plass også på utendørsarrangement, slik at det skal være mulig å holde god avstand knyttet til aktiviteter, bespisning etc. På folkefesten vil det bli kohortløsninger for inntil 200 personer i hver kohort.

Dette klarer vi å få til med velvilje, smil og godt samarbeid. Vi ønsker velkommen til en fantastisk bolystuke i Båtsfjord!

For spørsmål kan daglig leder i Finnmark Fotballkrets, Roger Finjord, kontaktes på tlf. 913 17 676

SAMMEN SKAPER VI STOLTE LOKALSAMFUNN

Et prosjekt av Finnmark Fotballkrets