PROGRAM ~ 18. - 21. JUNI 2018

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til bolystuka i Tana kommune!

MANDAG 18. JUNI

08.00 - 09.30

Gratis bolystfrokost til alle i Flerbrukshallen.
Hovedpartner: Coop

09.30 - 10.00

Morgen-yoga på fotballbanen.

10.00 - 14.00

Skoleaktiviteter.
Trafikksikkerhetsoppgaver.
«Den gode venn» med Grete Rugland.
1.-7. klasse. Hovedpartner: Veilednings-
senteret for pårørende i Nord-Norge.

17.30 – 18.30

Redningsøvelse på grusbanen.
Hovedpartner: Finnmark Fylkeskommune

19.00 – 20.30

Ungdomsmøte
«Stor som liten» - Tana 2028
Grotta fritidsklubb
Hovedpartner: FeFo

20.30 - 22.00

Konsert i kinosalen

TIRSDAG 19. JUNI

08.00 - 09.30

Gratis bolystfrokost i Austertana
Hovedpartner: Coop

09.00 - 12.00

Næringslivsseminar hos
SpareBank 1 Nord-Norge, Tana
Hovedpartner: SpareBank1 Nord-Norge

12.30 - 14.00

Natursti i Austertana

14.00 - 17.00

”Mestringskurs for pårørende - En bedre hverdag for pårørende”. Grete Rugland fra Veilednings-senteret for pårørende i
Nord-Norge. Sted: Galleri Martin.

14.00 - 15.00

Bedriftsbesøk i Austertana

15.00 - 16.00

Middag med allsang i Austertana

16.30 - 18.00

Fiskearrangement ved Tana bru.

18.30 - 19.30

SNN sykkelritt ved SpareBank 1 Nord-Norge, Tana
Hovedpartner: SpareBank1 Nord-Norge

20.00 - 22.30

Ildsjelkveld i kommunestyresalen
Hovedpartner: SpareBank1 Nord-Norge

20.30 - 07.00

Hengekøyefestival – overnatting under åpen himmel

ONSDAG 20. JUNI

08.00 - 09.30

Gårdsfrokost på Tana videregåendeskole

16.00 - 18.00

Åpen fotballskole for alle barn i alderen
6 - 16 år på fotballbanen.

17.00 - 19.00

Prøv deg på jaktskyting i Luftjok

18.00 - 19.00

Aktivitetsmesse ved fotballbanen

19.00 - 21.00

Fair Play-kamp: Tana BK – Kirkenes IF 2
Hovedpartnere: NFF og Norsk Tipping

TORSDAG 21. JUNI

11.00 - 13.00

Hoppekrike for barn og unge. Med aktiviteter ute og inne ved menighetshuset

16.00 - 16.45

Zumba ved fotballbanen.

17.30 - 19.30

Folkefest med gratis middag til alle i
Flerbrukshallen.
Hovedpartner: Laks er viktig for Finnmark

Toveprosjekt som vil gå kontinuerlig hele uken.
* Med forbehold om programendring.

Prográmma

 

VUOSSÁRGA
GEASSEMÁNU 18. B.

08.00 - 09.30

Nuvttá ássanhálloiđitborramuš buohkaide Flerbrukshallenis.
Váldo ovttasbargoguoibmi: Coop

09.30 - 10.00

Iđit yoga spábbačiekčansilljus.

10.00 - 14.00

Skuvladoaimmat. Johtolatsihkarvuođa barggut.
«Dat buorre ustit» Grete Rugland bokte
1.-7. luohkká.Váldo ovttasbargoguoibmi: Oapmehaččaid bagadanguovddás Davvi-Norggas.

17.30 – 18.30

Gádjunhárjehallan čievrasilljus.
Váldo ovttasbargoguoibmi: Finnmárkku Fylkkagielda.

19.00 – 20.30

Nuoraidčoahkkin
«Stuoris ja unni» - Deatnu 2028
Grotta fritidsklubb
Váldo ovttasbargoguoibmi: FeFo

20.30 - 22.00

Konsearta činusálas

MAŊŊEBÁRGA
GEASSEMÁNU 19. B.

08.00 - 09.30

Nuvttá ássanhálloiđitborramuš Juovlavuonas. Váldo ovttasbargoguoibmi: Coop

09.00 - 12.00

Ealáhusseminára Seastinbáŋkku 1 Deatnu
Váldo ovttasbargoguoibmi: Seastinbáŋkku 1 Davvi-Norga

12.30 - 14.00

Luonddubálgá Juovlavuonas

14.00 - 17.00

”Birgehallankursa oapmehaččaide – Buoret árgabeaivi oapmehaččaide”. Grete Rugland Oapmehaččaid bagadanguovddás
Davvi-Norga. Báiki: Galleri Martin.

14.00 - 15.00

Fitnodat galledeapmi Juovlavuonas

15.00 - 16.00

Gaskabeaivvit ja oktasašlávlun Juovlavuonas

16.30 - 18.00

Oaggundoalut Deanu šalddi buohta.

18.30 - 19.30

SNN sihkkelastingilvu Seastinbáŋkku 1
Davvi-Norga.
Váldo ovttasbargoguoibmi: Seastinbáŋkku 1 Davvi-Norga

20.00 - 22.30

Áŋggirdeddjiid eahket gielddastivrrasálas
Váldo ovttasbargoguoibmi: Seastinbáŋkku 1 Davvi-Norga

20.30 - 07.00

Hengekøyefestivála – idjadeapmi olgun

GASKAVAHKKU GEASSEMÁNU 20. B.

08.00 - 09.30

Boanddaiđitborramuš Deanu joatkkaskuvllas

16.00 - 18.00

Rabas spábbačiekčanskuvla buot mánáide gaskkal 6 ja 16 jagi spábbačiekčanšiljus.

17.00 - 19.00

Geahččal bivdobáhčimiid Luftjokas

18.00 - 19.00

Doaibmameassut spábbačiekčanšilju buohta

19.00 - 21.00

Fair Play-spábbačiekčamat: Tana BK – Kirkenes IF 2
Váldo ovttasbargoguoimmit: NFF ja Norsk Tipping

DUORASTAGA
GEASSEMÁNU 21. B.

11.00 - 13.00

Njuikkodangirku mánáide ja nuoraide. Doaiimat olgun ja siste Searvegottevisttis.

16.00 - 16.45

Zumba spábbačiekčanšilju buohta

17.30 - 19.30

Álbmotfeasta nuvttá gaskabeivviiguin buohkaide Flerbrukshallenis.
Váldo ovttasbargoguoibmi: Luossa lea dehálaš Finnmárkui

Duhppenprošeakta mii lea čađat olles vahkku.
* Prográmma sáhttá rievdat.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM

SAMARBEIDSPARTNERE

Et prosjekt av Finnmark Fotballkrets