PROGRAM
26. - 29. august 2019

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Bolystuka i Porsanger kommune.

MANDAG 26. AUGUST

07.30 - 10.00

Gratis bolystfrokost til alle i Porsanger i Storhallen i Lakselv. Hovedpartner: Coop

14.00 - 16.30

Omvisning Lasarettmoen og
matservering på skolen.

17.30 - 18.30

Redningsøvelse i Lakselv sentrum.
Hovedpartner: Finnmark Fylkeskommune.

19.00 – 21.00

Ungdomsmøte. Kantina Lakselv videregåendeskole. Hovedpartner: FeFo og Equinor.

 

HOLD DEG OPPDATERT

Vi bruker vår facebookside jevnlig med oppdateringer med bilder, video og evt. programendringer.

TIRSDAG 27. AUGUST

09.00 - 14.00

Skoleaktiviteter. Trafikksikkerhetsoppgaver.
«Den gode venn» med Grete Rugland.
Hovedpartner: Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge.

09.00 – 12.00

Guidet tur i Sandvik.

11.00 - 14.00

Bli med «Equinor inn i fremtiden».
Hovedpartner: Equinor.

13.00 - 15.00

Lunsjtreff på Billefjord ILs klubbhus.

14.00 - 17.00

”Mestringskurs for pårørende til
rusavhengige/psykisksyke”.
Grete Rugland fra Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge.
Sted: Rådhuset

15.30 - 17.00

Turmarsj opp til Lille-Jekkir
Avgang fra fotballbanen.

16.45 - 17.15

Barnefotballkamp. Billefjord IL – Porsanger IL
Gutter og jenter 7-9 år på Jekkirbanen.

17.30 - 19.30

Fair Play-kamp:
5. div: Billefjord IL – Porsanger IL 2.
Hovedpartnere: NFF og Norsk Tipping

ONSDAG 28. AUGUST

08.30 - 11.30

Næringslivsseminar på Frivillighetssentralen
(gamle kafe blå).
Hovedpartner: SpareBank1 Nord-Norge

11.00 - 19.00

JA til gjenbruk! Rydd i garasjen og boden, lever inn idrettsutstyr dere ikke bruker lengere og donér det til «Gjenbruk av idrettsutstyr»-dagen.
Sted: Finnmark Idrettskrets

11.00

FeFo-lavvoen åpner på torget i Lakselv. Her vil det være konkurranser med premier, kaffe og mulighet for å varme seg.

17.00 - 19.00

SNN sykkelritt i Lakselv sentrum.
Hovedpartner: SpareBank1 Nord-Norge

19.30 - 22.00

Ildsjelkveld på kantina Lakselv videregåendeskole.
Hovedpartner: SpareBank1 Nord-Norge

TORSDAG 29. AUGUST

07.30 - 08.15

Trim på Lakselv torg med Solheim Trim.

11.00 - 13.00

Lunsj og omvisning på Kvensk institutt.

13.00 - 15.00

Åpen dag på travbanen.

17.00 - 19.30

Folkefest med gratis middag til alle i Storhallen i Lakselv. Hovedpartner: Laks er viktig for Finnmark

* Med forbehold om programendringer.

 

LOKAL KOMITÉ:

Arnfinn Sjøenden, Reidulf Høybakken, Arnulf Thomassen, Ørjan Langsholt, Pia Skogen, Berith Titternes, Siri Eliassen, Victor Gamst, Sylvi Johnsen, Kjell Magne Rasmussen, Aina Borch, Svein Sjøveian og Nilofar Anwar

Bolyst – samfunnets viktigste drivstoff

Folkan er samfunnets aller viktigste ressurs. Uten alle de fantastiske ildsjelene som stiller opp for å skape aktivitet og trivsel på ulike arenaer i Porsanger, ville vi vært betydelig fattigere. Derfor er det utrolig flott at Finnmark Fotballkrets har invitert oss til Bolystuke og drar i gang aktiviteter for store og små på lag med ildsjelene våre.

Hos oss varer det ei hel uke til ende, og jeg gleder meg til vi skal møtes rundt om i hele vår langstrakte og vakre kommune på ulike arrangement og aktiviteter hele uka. Jeg oppfordrer Porsanger til å gå mann av huse, slik at vi får rekordstort oppmøte på alle arrangement!

Velkommen til Porsanger, Finnmark Fotballkrets, og tusen takk for den muligheten dere gir oss til å bygge laget vårt enda stoltere og sterkere!

Aina Borch,
ordfører i Porsanger kommune

PROGRÁMMA

VUOSSÁRGGA BORGEMÁNU 26. BEAIVVI

07.30 - 10.00

Nuvttá ássanmoktaiđitborramuš buohkaide Porsáŋggus Storhallenis Leavnnjas. Váldo ovttasbargoguoibmi: Coop

14.00 - 16.30

Ofelastin Lasarettmoenis ja guossoheapmi skuvllas.

17.30 - 18.30

Gádjunhárjehallan Leavnnja guovddážis.
Váldo ovttasbargoguoibmi: Finnmárkku Fylkagielda.

19.00 - 21.00

Nuoraidčoahkkin. Leavnnja joatkkaskuvlla kantiinas. Váldoovttasbargoguoimmit: FeFo ja Equinor.

MAŊŊEBÁRGGA BORGEMÁNU 27. BEAIVVI

09.00 - 14.00

Skuvladoaimmat. Johtolatsihkarvuođa bihtat. «Dat buorre skibir» Grete Rugland bokte. Váldo ovttasbargoguoibmi:
Oapmehaččaid Davvi-Norgga
bagadallanguovddáš

09.00 – 12.00

Ofelastin mátki Sandvik:as.

11.00 - 14.00

Vuolgge mielde «Equinor boahtteáigái».
Váldo ovttasbargoguoibmi: Equinor

13.00 - 15.00

Beaiveboradandeaivvadeapmi Billávuona IL joavkoviesus.

14.00 - 17.00

”Hálddašankursa oapmehaččaide – Buoret árgabeaivi oapmehaččaide”.
Grete Rugland Oapmehaččaid Davvi- Norgga bagadallanguovddážis
Báiki: Ráđđevistti

15.30 - 17.00

Vázzintuvra Uhca-Jekkir:ii
Vuolgga spábbačiekčanšilljus.

16.45 - 17.15

Mánáid spábbačiekčamat. Billefjord IL – Porsanger IL Gánddat ja nieiddat 7-9 jagi Jekkiršilljus.

17.30 - 19.30

Fair Play-čiekčamat:
5. div: Billefjord IL – Porsanger IL 2.
Váldo ovttasbargoguoimmit: NFF ja Norsk Tipping

ASKAVAHKKU
BORGEMÁNU 28. BEAIVVI

08.30 - 11.30

Ealáhusseminára Eaktodáhtolašguovddážis
(ovdalaš kafea blå). Váldo ovttasbargoguoibmi:
Seastinbáŋkku 1 Davvi-Norga

11.00 - 19.00

JUO ođđasit atnui! Čorge garáša ja áitti, buvtte valáštallandávviriid maid it šat ane ja atte daid “Valáštallandávvirat ođđasit atnui” beaivai.
Báiki: Finnmárkku Valaštallanbiire

11.00

FeFo-lávvu lea rabas Leavnnja guovddážis. Dáppe leat gilvvut vuoittuiguin, gáffe ja vejolašvuohta liekkadit.

17.00 - 19.00

SNN sihkkelgilvu Leavnnja guovddážis. Váldo ovttasbargoguoibmi: Seastinbáŋkku 1 Davvi-Norga

19.30 - 22.00

Áŋggirdeddjiid eahket Leavnnja joatkkaskuvlla
kantiinas. Váldo ovttasbargoguoibmi:
Seastinbáŋkku 1 Davvi-Norga

DUORASTAGA
BORGEMÁNU 29. BEAIVVI

07.30 – 08.15

Hárjehallan Leavnnja torgas Solheim Trim:ain.

11.00 – 13.00

Beaiveborran ja ofelastin Kveana instituhttás.

13.00 – 15.00

Rabas beaivi doalvešiljus.

17.00 - 19.30

Álbmotfeasta nuvttá mállásiiguin buohkaide Storhallenis. Váldo ovttasbargoguoibmi: Luossa lea dehálaš Finnmárkui

* Prográmma sáhttá rievdat.

Ássanmokta – servodaga deháleamos boaldámuš

Olbmot leat servodaga deháleamos riggodat. Buot daid earenoamáš viššalis áŋggirdeddjiid haga, geat servet ásahandihte doaimmaid ja loaktima iešguđetge arenain Porsáŋggus, livččiimet markkašahtti geafibut. Danin lea nu hirbmat buorre go Finnmárkku Spábbačiekčambiire lea bovden min Ássanboktevahkkui ja bidjá johtui doaimmaid sihke stuorráide ja smávváide ovttas min áŋggirdeddjiiguin.

Dáppe min luhtte dát bisttá olles vahkku, ja mun illudan dasa go galgat deaivvadit iešguđetsajis min guhkes čáppa gielddas iešguđetge lágidemiiguin ja doaimmaiguin olles vahkku. Mun ávžžuhan Porsáŋggu mannat «mann av huse», nu ahte oažžut oláhusaid buot min lágidemiiguin!

Bures boahtin Porsáŋgui, Finnmárkku Spábbačiekčanbiire, ja ollu giitu dan vejolašvuođa ovddas maid dii additbehtet midjiide hukset min joavkku vel vuovdnábun ja gievrrabun!

Aina Borch
Sátnejođiheaddji

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM

SAMARBEIDSPARTNERE

Et prosjekt av Finnmark Fotballkrets