PROGRAM
2. - 5. september 2019

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Bolystuka i Nesseby kommune.

MANDAG 2. SEPTEMBER

07.30 - 10.00

Gratis bolystfrokost til alle på samfunns-
huset i varangerbotn. Hovedpartner: Coop

11.00

Ordførerens bordtennisturnering
– innledende runder på rådhuset.

12.00 - 14.00

Ungdomsmøte på skolen.
Hovedpartner: FeFo og Equinor.

17.00 – 18.00

Redningsøvelse på Vesterelvnesset.
Hovedpartner: Finnmark Fylkeskommune.

18.30

Motbakkeløp «Aldon opp».
Triple trimpoeng.

HOLD DEG OPPDATERT

Vi bruker vår facebookside jevnlig med oppdateringer med bilder, video og evt. programendringer.

TIRSDAG 3. SEPTEMBER

09.00 - 14.00

Skoleaktiviteter. Trafikksikkerhetsoppgaver. «Den gode venn» med Grete Rugland. Hovedpartner: Veilednings-
senteret for pårørende i Nord-Norge.

11.00 - 14.00

Bli med «Equinor inn i fremtiden».
Hovedpartner: Equinor.

11.00

Ordførerens bordtennisturnering
– kvartfinaler.

14.30

Fritidsklubben åpner.

14.30 – 15.30

Fotballskole for alle barn 6-16 år.
Varangerbotn stadion.

15.00 - 17.00

”Mestringskurs for pårørende til rus-
avhengige/psykisksyke”. Grete Rugland
ra Veiledningssenteret for pårørende i
Nord-Norge. Sted: Rådhuset

17.00 - 18.30

Fair Play-kamp:
Jenter 13 7er: Varanger BK – Berlevåg FK.
Varangerbotn stadion.
Hovedpartnere: NFF og Norsk Tipping

20.30

Speeddating på Capri.

ONSDAG 4. SEPTEMBER

08.00 - 09.30

Fiskekonkurranse på Bigganes.

10.00 - 13.00

Næringslivsseminar på Varanger Samiske Museum. Hovedpartner: SpareBank1 Nord-Norge

10.00 - 12.00

Lunsj og musikk på eldresentret.

11.00 - 12.00

Ordførerens bordtennisturnering – Semifinaler.

14.30

Zumba på samisk.
Sted: Varangerbotn Stadion.

17.00 - 18.30

SNN sykkelritt i Nesseby kirkested.
Hovedpartner: SpareBank1 Nord-Norge

20.00 - 22.30

Ildsjelkveld på Varangerbotn samfunnshus.
Hovedpartner: SpareBank1 Nord-Norge

TORSDAG 5. SEPTEMBER

11.00

Ordførerens bordtennisturnering – Finale.

11.00 – 12.30

Visning av gamle bilder på Nesseby Helsesenter.

17.00 - 19.30

Folkefest med gratis middag til alle på samfunnshuset i Varangerbotn.
Hovedpartner: Laks er viktig for Finnmark.


LOKAL KOMITE: Heidi Mathilde Olsen (leder), Piera Smuk, John Samuel Nilsen, Kåre Aasprong, Elisabeth Reisænen, Hanne Iversen Noste, Ina Kristine Store, Jørgen Betten og Jarl Even Roska.

Folkefest!

Endelig er det Nesseby sin tur; Bolystuka, 2.- 5. september.

Nessebyværingene stiller alltid opp. Lag og foreninger i kommunen engasjerer yngre og eldre, og gjør en formidabel jobb for innbyggerne.

Det blir dager med folkefest, vi tyvstarter med Vuonnamarkanat og fortsetter med mange andre aktiviteter, blant annet ordførerens bordtennisturnering og visning av gamle bilder fra Nesseby.

Takk til Finnmark Fotballkrets og samarbeidspartnerne som reiser rundt i Finnmark med raus og positiv innstilling, her i Nesseby lar vi oss lett smitte av en sånn holdning. Sammen skal vi lage mye liv og røre rundt om i kommunen.

Vi sees på arrangementene!

Hilsen Knut Store
ordfører i Nesseby kommune

PROGRÁMMA

VUOSSÁRGGA ČAKČAMÁNU 2. BEAIVVI

07.30 - 10.00

Nuvttá ássanmoktaiđitborrámuš Vuonnabađa servodatviesus.
Váldo ovttasbargoguoibmi: Coop

11.00

Sátnejođiheaddji beavdetennisgilvu – álggahanvuorut ráđđeviesus.

12.00 – 14.00

Nuoraidčoahkkin.
Unjárgga bajásšaddanguovddážis
Váldo ovttasbargoguoibmi: FeFo ja Equinor.

17.00 – 18.00

Gádjunhárjehallan Njiđggujohtnjárggas.
Váldo ovttasbargoguoibmi: Finnmárkku Fylkkagielda.

18.30

Vuostteluohká viehkan «Aldon bajás».
Golmmageardde lášmmohallanpoeaŋŋa.

MAŊŊEBÁRGA ČAKČAMÁNU 3. BEAIVVI

09.00 - 14.00

Skuvladoaimmat. Johtolatsihkarvuođa bihtat.
«Dat buorre skibir» Grete Rugland bokte.
Váldo ovttasbargoguoibmi:. Oapmehaččaid Davvi- Norgga bagadallanguovddáš

11.00 - 14.00

Vuolgge mielde «Equinor boahtteáigái».
Váldo ovttasbargoguoibmi: Equinor

11.00

Sátnejođiheaddji beavdetennisgilvu – njealjjádasfinálat.

14.30

Fritidsklubben rahpa.

14.30 – 15.30

Spábbačiekčanskuvla mánáide gaskkal 6-16 jagi. Vuonnabađa Stadion.

15.00 - 17.00

”Hálddašankursa gárrenmirkogeavaheddjiid/psyhkalaš buhcciid oapmehaččaide ”.
Grete Rugland Oapmehaččaid Davvi- Norgga bagadallanguovddážis
Báiki: Ráđđeviesus

17.00 - 18.30

Fair Play-čiekčamat:
Nieiidat 13 7:s: Varanger BK – Berlevåg FK.
Váldo ovttasbargoguoimmit: NFF ja Norsk Tipping

20.30

Speeddating Capri's.

GASKAVAHKKU ČAKČAMÁNU 4. BEAIVVI

08.00 - 09.30

Oaggungilvu på Biggánjárggas.

10.00 - 13.00

Ealáhusseminára Várjjat Sámi Museas.
Váldo ovttasbargoguoibmi: Seastinbáŋkku 1 Davvi-Norga

10.00 - 12.00

Beaiveborran ja musihkka boarrásiidguovddážis.

11.00-12.00

Sátnejođiheaddji beavdetennisgilvu – semifinálat.

14.30

Zumba sámegillii.
Báiki: Vuonnabađa Stadion.

17.00 - 18.30

SNN sihkkelgilvu Unjárgga girkobáikkis.
Váldo ovttasbargoguoibmi: Seastinbáŋkku 1 Davvi-Norga

20.00 - 22.30

Áŋggirdeddjiideahket Vuonnabađa servodatviesus.
Váldo ovttasbargoguoibmi: Seastinbáŋkku 1 Davvi-Norga

DUORASTAGA ČAKČAMÁNU 5. BEAIVVI

11.00

Sátnejođiheaddji beavdetennisgilvu – finála.

11.00 – 12.30

Čájehit boares govaid Unjárgga dearvvašvuođaguovddážis.

17.00 - 19.30

Álbmotfeasta ja nuvttá mállásat buohkaide Vuonnabađa servodatviesus.
Váldo ovttasbargoguoibmi: Luossa lea dehálaš Finnmárkui

* Prográmma sáhttá rievdat.

Álbmotfeasta

Viimmat lea Unjárgga vuorru; Ássanmoktavahkku čakčamánu 2.-5.beivviid.

Unjárgalaččat servet álo! Gieldda joavkkut ja searvvit movttidahttet nuoraid ja boarrásiid, ja dahket issoras buori barggu ássiide.

Šaddet beaivvit álbmotfeasttain, mii álgit Vuonnamárkaniiguin ja joatkit ollu eará doaimmaiguin, earret eará sátnejođiheaddji beavdetennisgilvvuin ja čájehit boares govaid Unjárggas.

Ollu giitu Finnmárkku Spábbačiekčanbirii ja ovttasbargoguimmiide mat mátkkoštit birra Finnmárkku árvvas ja positiiva movttain. Dáppe Unjárggas mii čuovvulit diekkár buori gáttuid. Ovttas mii ráhkadit ollu eallima ja movtta gielddas.

Mii oaidnalit doaluiguin!

Knut Store
Sátnejođiheaddji

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM

SAMARBEIDSPARTNERE

Et prosjekt av Finnmark Fotballkrets