Lys mellom husan

For at vi skal ha lys i husan, er vi avhengige av aktivitet og lys mellom husan.

Jeg vil berømme Finnmark Fotballkrets som har tatt initiativ til Bolystuka. I kommunen vår har vi innbyggere som er gode på bolyst. Vi har flere ildsjeler som sørger for et rikt kulturliv med musikk, kunst og kystkultur. Vi har også ildsjeler som står på for de ulike lag og foreningene, slik at vi har idrettstilbud og aktivitet i kultur-
byggene våre både sommer og vinter.

Det er innbyggerne som har vært med, og er med på å forme og gjøre kommunen vår til det vi er i dag. Derfor er jeg glad for at Finnmark Fotballkrets skal sette pris på og hedre ildsjelene, lag og foreninger – samt bidra i lag med kommunen, innbyggerne og næringslivet til å sette fokus på viktigheten av å bygge stolte lokalsamfunn.

«Det e folkan som gjør plassan – og uten lag og foreninger, samt alle ildsjelene vil vi være betydelig fattig som kommune»

Hilsen Stine Akselsen, ordfører

Stine Akselsen, ordfører Lebesby kommune. Foto: Cecilia Johansen, Frikant