PROGRAM
3. - 6. juni 2019

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Bolystuka i Karasjok kommune.

MANDAG 3. JUNI

07.30 – 10.30

Gratis bolystfrokost til alle i
Idrettshallen.Hovedpartner: Coop

15.00 – 17.30

Åpent basseng.
Lek og moro for store og små – Kafesalg.

17.30 – 18.30

Redningsøvelse på grusbanen.
Hovedpartner: Finnmark Fylkeskommune

18.30

Niitošjogaš-trimmen.

19.30 – 20.30

Ungdomsmøte.
«Stor som liten» - Karasjok 2028
Samfunnshuset
Hovedpartner: FeFo og Equinor

21.00

Midnattssol-tur med ordfører.
Perletur opp Oalgevárre med rebus.

HOLD DEG OPPDATERT

Vi bruker vår facebookside jevnlig med oppdateringer med bilder, video og evt. programendringer.

TIRSDAG 4. JUNI

07.00 – 08.00

Yoga i Idrettshallen.

09.00 – 14.00

Skoleaktiviteter.
Trafikksikkerhetsoppgaver.

11.00 – 14.00

Bli med «Equinor inn i fremtiden». Hovedpartner: Equinor

11.00 – 16.30

Loppemarked ved
Coop butikken.

14.00 – 17.00

”Mestringskurs for pårørende - En bedre hverdag for pårørende”. Grete Rugland fra Veilednings-senteret for pårørende i Nord-Norge Sted: Info kommer.

16.00 – 17.30

Fotballskole på Niitoguolba.

17.00 – 19.00

Aktivitetsmesse ved fotballbanen.

19.00 – 21.00

Fair Play-kamp: Nordlys IL – Porsanger IL
4. divisjon menn
Hovedpartnere: NFF og Norsk Tipping

ONSDAG 5. JUNI

10.00 – 13.00

Næringslivsseminar på samfunnshuset.
Hovedpartner: SpareBank1 Nord-Norge

10.00 – 12.00

Kirka inviterer 1. klasse. Det blir servert pølser og saft. De setter opp hoppeslott og lavvo.

11.00 – 16.30

Loppemarked ved Coop butikken.

12.00 – 14.00

Kirka inviterer 2. klasse.
Det blir servert pølser og saft. De setter opp hoppeslott og lavvo.

15.00

Kom og prøv motorcross på crossbanen.
Serveres grillmat.

17.00 – 19.00

SNN sykkelritt ved sykehjemmet.
Hovedpartner: SpareBank1 Nord-Norge

20.00 – 22.30

Ildsjelkveld på samfunnshuset.
Hovedpartner: SpareBank1 Nord-Norge

TORSDAG 6. JUNI

07.00 – 08.30

Morgenfrisk
Ta morgenkaffen på perleturen til Oalgevárre.

10.00 – 12.00

Kirka inviterer 3. klasse.
Det blir servert pølser og saft. De setter opp hoppeslott og lavvo.

11.00

Andakt på helsesenteret.

12.00 – 15.00

Kirka inviterer barnehagene.
Det blir servert pølser og saft. De setter opp hoppeslott og lavvo.

13.00 – 15.00

Strikkekafe på biblioteket.

17.30 – 19.30

Folkefest med gratis middag til alle i idrettshallen. Hovedpartner: Laks er viktig for Finnmark

– Endelig vår tur!

Så ble det endelig vår tur å få besøk av
Finnmark Fotballkrets og bolystuka. Finnmark Fotballkrets gir i forbindelse med sitt 100-års jubileum, fire dager med ulike aktiviteter for både voksne og barn i Karasjok. Det at Finnmarks Fotballkrets ser verdien av våre lokalsamfunn og ønsker å satse på små kommuner står det stor respekt av.

Bolystuka med sitt program, er jeg sikker på vil være med på å skape trivsel og samhold hos oss og til å motivere for å skape enda mer engasjement. Bolyst handler om å ha noe å glede seg over i sitt nærmiljø og å være stolt av. Vi skal få lov til å være med på å hedre våre lag, foreninger og de mange frivillige ildsjeler, som er med på å skape en god del av bolysta i vårt lokalsamfunn.

Vi er svært takknemlige og stolte over å få lov til å være med på dette arrangementet. Jeg vil rette en stor takk til Finnmarks Fotballkrets for initiativet til bolystuka og fokuset med å bygge stolte lokalsamfunn. Vi skal la oss inspirere og vi skal samle bygda vår til et felles arrangement med stort innhold.

Vær med på feiringen, få med deg en eller flere venner også. Vi gleder oss!

 

Svein Atle Somby,
ordfører i Karasjok kommune

PROGRÁMMA

VUOSSÁRGA
GEASSEMÁNU 3. B.

07.30 - 10.30

Nuvttá ássanmoktaiđitborramuš buohkaide valáštallanhállas. Váldo ovttasbargoguoibmi: Coop

15.00 - 17.30

Rabas vuojadanhálla. Stoahkan ja suohttasat stuorráide ja smávváide – Kafea.

17.30 – 18.30

Gádjunhárjehallan sáttobánas. Váldo ovttasbargoguoibmi: Finnmárkku Fylkkagielda

18.30

Niitošjogaš-trimmen.

19.30 – 20.30

Nuoraidčoahkkin.
«Stuoris dego unni» - Kárášjohka 2028
Servodatviesus Váldo ovttasbargoguoibmi: FeFo ja Equinor

21.00

Gaskkaijabeaivváš-vázzin sátnejođiheaddjin. Bearraltuvra Oalgevári bajás oktan rebusain.

MAŊŊEBÁRGA
GEASSEMÁNU 4. B.

07.00 – 08.00

Yoga valaštallanhállas.

09.00 - 14.00

Skuvladoaimmat.
Johtolatsihkarvuođa bihtat.

11.00 - 14.00

Vuolgge mielde «Equinor boahtteáigái».
Váldo ovttasbargoguoibmi: Equinor

11.00 - 16.30

Loppemárkanat Coop buvdda bálddas.

14.00 - 17.00

”Hálddašankursa oapmehaččaide – Buoret árgabeaivi oapmehaččaide”. Grete Rugland Oapmehaččaid Davvi- Norgga bagadallanguovddážis
Báiki: Boahtá. Čuovo mielde Facebookas

16.00 - 17.30

Spábbačiekčanskuvla Niitoguolbanis.

17.00 - 19.00

Doaibmameassut spábbačiekčanšillju bálddas.

19.00 - 21.00

Fair Play-čiekčan: Nordlys IL – Porsanger IL. 4. divišuvdna dievddut Váldo ovttasbargoguoimmit: NFF ja Norsk Tipping

GASKAVAHKKU
GEASSEMÁNU 5. B.

10.00 - 13.00

Ealáhusseminára servodatviesus.
Váldo ovttasbargoguoibmi: Seasttinbáŋkku1
Davvi-Norga

10.00 - 12.00

Girku bovde 1. luohká.
Doppe guossohit márffiid ja sáftá. Sis lea
njuikunsloahtta ja lávvu.

11.00 - 16.30

Loppemárkanat Coop buvdda bálddas.

12.00 - 14.00

Girku bovde 2. luohká.
Doppe guossohit márffiid ja sáftá. Sis lea njuikunsloahtta ja lávvu.

15.00

Boađe geahččalit mohtorcrossa crossbánas.
Guossohit basson biepmu.

17.00 - 19.00

SNN sihkkelgilvu buhcciidruovttu bálddas. Váldo ovttasbargoguoibmi: Seasttinbáŋkku1 Davvi-Norga

20.00 - 22.30

Áŋgirdeddjiid eahket servodatviesus. Váldo ovttasbargoguoibmi: Seasttinbáŋkku1 Davvi-Norga

DUORASTAGA
GEASSEMÁNU 6. B.

07.00 - 08.30

Iđitvirkui
Váldde iđitgáfe bearraltuvrras Oalgevárrái.

10.00 - 12.00

Girku bovde 3. luohká.
Doppe guossohit márffiid ja sáftá. Sis lea njuikunsloahtta ja lávvu.

11.00

Rohkos dearvvašvuođaguovddážis.

12.00 - 15.00

Girku bovde mánáidgárddiid.
Doppe guossohit márffiid ja sáftá. Sis lea njuikunsloahtta ja lávvu.

13.00 - 15.00

Gođđinkafea girjerádjosis.

17.30 - 19.30

Álbmotfeasta nuvttá mállásiiguin buohkaide valaštallanhállas. Váldo ovttasbargoguoibmi: Luossa lea dehálaš Finnmárkui

* Prográmma sáhttá rievdat.

Viimmat min vuorru!

Viimmat galledeaba Finnmárkku spábbačiekčanbiire ja ássanmoktavahkku min. Finnmárkku spábbačiekčanbiire skeŋke 100 jagi ávvudemiid oktavuođas njeallje beaivásaš iešguđetlágan doaimmaid ollesolbmuide ja mánáide Kárášjogas. Mii atnit gudnin go Finnmárkku spábbačiekčanbiire atná árvvusin báikkálaš servodagaid nu árvvusin ja vuoruha smávva gielddaid.

Mun lean vissis ahte ássanmoktavahkku oktan prográmmainis lea ovdamunálaš loaktimii ja oktavuhtii min gaskkas, ja mii doalvu min lassi áŋgiruššamii. Ássanmokta lea illudit ja leat rámis lagasbirrasiinnis. Mii beassat
gudnejahttit joavkkuideamet, servviideamit ja daid olu buollisearaid geat eaktodáhtolaččat lágidit ássanmoktavahku báikkálaš servvodagasteamet.

Mii leat giitevačča ja goargadat dainna go
beassat searvat dáid doaluide. Mun giittán Finnmárkku Spábbačiekčanbiire sakka go álggahii ássanmoktavahku ja guovdilastimiin ráhkadit goargadis báikkálaš servodagaid. Midjiide lea dát movttiidahttin ja sávvat báikegotti čoagganit oktasaš doaluide viiddis sisdoaluin.

Searvva ávvudit, ja hástte mielde ustibii vel.
Mii illudat!

 

Dearvvuođaiguin Svein Atle Somby,
sátnejođiheaddji.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM

SAMARBEIDSPARTNERE

Et prosjekt av Finnmark Fotballkrets