Oppfølgeren til bolystprosjektet er "Lys mellom husan"

SAMMEN SKAPER VI STOLTE LOKALSAMFUNN

Et prosjekt av Finnmark Fotballkrets